Maquetació d'una fitxa de producte bancari. El seu destí final era ser penjada en una web, però necessitava un format que fos fàcilment imprimible en cas necessari. Seguint un manual corporatiu i uns texts prèviament redactats, havia d'organitzar els elements en la pàgina de la millor forma possible, tenint en compte les zones de major i menor visibilitat i els elements de menor i major importància. El format vertical permetia una impressió molt senzilla amb pràcticament qualsevol impressora domèstica.

Treball realitzat per a GeteDirect, agència de publicitat i màrqueting directe.