Maquetació d'envasos de packaging per a l'indústria farmacèutica. Seguint un manual corporatiu molt estricte es va haver de dissenyar múltiples envasos per a molts fàrmacs i mides de troquel diferents, parant especial atenció als espais reservats per a codis numèrics i codis de barres, una cosa indispensable per a una correcta producció d'aquest tipus d'envasos.