Maquetació d'una breu publicació trimestral dirigida a clients de la companyia. Combinació d'imatges tractades prèviament i de paràgrafs de text, tenint cura de la parangonació entre les diferents columnes i la correcta aliniació de tots els elements.

Treball realitzat per a GeteDirect, agència de publicitat i màrqueting directe.