Disseny conmemoratiu de celebració esportiva. Gràcies a fotografies obtingudes en alta resolució i a la utilització d'elements vectorials, es va poder fer un póster conmemoratiu de l'èxit esportiu en gran format.